EdukiApp és l'aplicació que facilita la comunicació entre docents i alumnes mitjançant l'intercanvi de breus vídeos.

EdukiApp es la aplicación que facilita la comunicación entre docentes y alumnos mediante el intercambio de breves videos.

Ja la pots provar! ¡Ya la puedes probar!

Com funciona?

¿Como funciona?

Un vídeo val més que mil paraules! O era una imatge?

¡Un video vale más que mil palabras! ¿O era una imagen?


Descobreix la APP que més s'ajusta a educació Infantil i Primària!

Descubre la APP que más se ajusta a educación Infantil y Primaria!

App disponible per a qualsevol dispositiu! Descarrega-te-la i socialitza a distancia la teva classe!

¡App disponible para cualquier dispositivo! ¡Descarga EdukiApp y socializa a distancia tu clase!

Totes les Activitats al mateix lloc

Todas las Actividades en el mismo sitio

Descobreix les facilitats que ofereix EdukiApp!

¡Descubre las facilidades que ofrece EdukiApp!


Tota la informació al mòbil

Toda la información en el móvil

Tot es pot fer des del mòbil a EdukiApp, no cal cap altra dispositiu físic ni aplicació

Todo se puede hacer desde el móvil en EdukiApp, no hace falta ningún otro dispositivo físico ni aplicación

Basat en Vídeos

Basada en Videos

S'explica l'activitat amb vídeo. I es dóna més detall d'objectius i materials amb text

Se explica la actividad con un video. Y se da más detalle de objetivos y materiales con texto

Socialitza la classe

Socializa la clase

Un regal pels nens i nenes. Poden tornar a veure els seus companys de classe. I tants cops com vulguin!

Un regalo para los niños y niñas. Pueden volver a ver a sus compañeros de clase. ¡Y tantas veces como quieran!

Àrea segura

Área segura

La família és qui penja el vídeo a l'Activitat i el docent valida que ho puguin veure els companys

La familia es quien sube el video a la Actividad y el docente valida que lo puedan ver los compañeros

Grava l'activitat i penja-la

Graba y sube la actividad

Prova EdukiApp! ¡Prueba EdukiApp!

Algun dubte o suggeriment?

¿Alguna duda o sugerencia?

Fem xarxa!

¡Comparte EdukiApp!